Obszar rewitalizacji

Rozwinięciem i operacjonalizacją celów i kierunków działań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji są przewidziane do realizacji przedsięwzięcia. W ramach działań przeznaczonych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Opole Lubelskie znalazło się trzydzieści pięć podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Małe drobne przedsięwzięcia zgłaszane były przez mieszkańców i są równie ważne dla efektu rewitalizacyjnego jak te duże, strategiczne. Służyć one będą budowie kapitału społecznego, wzmacnianiu zaufania i potwierdzeniu możliwości wpływu mieszkańców na proces rewitalizacji „sprawczość”.